-

Disclaimer

 

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Bouw Trend Leeuwarden. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bouw Trend Leeuwarden is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bouw Trend Leeuwarden niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bouw Trend Leeuwarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Bouw Trend Leeuwarden geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Bouwtrend Leeuwarden telefoon
 “Wij luisteren graag naar uw ideeën en voegen
       daar ons vakmanschap aan toe. Het resultaat is pas
goed als iedereen tevreden is”
Bouw Trend Leeuwarden • Marconistraat 5 • 8912AX • Leeuwarden • KvK 01122359 • 06-53817156 • 058-266 76 29 • info@bouwtrendleeuwarden.nl